Lokalbestyrelsen

Jan Skou Bahrenfeld

Lokalformand / På valg i 2021

Kim Brammer Welcher

Næstformand på valg i 2020

Jens Welcher

Bestyrelsesmedlem / På valg i 2020

  • Email:
  • Tlf.:

Jeanett Bahrenfeld

Bestyrelsesmedlem Sekretær / Kassere På valg i 2020

Helle Welcher

Bestyrelsesmedlem på valg i 2021

Kate Larsen

1. Suppleant

2. Suppleant